Business Office                                                                 Ashtabula Office
6305 Halle Drive                                                                  1115 Thayer
Cleveland, Ohio 44125                                                        Ashtabula, OH 44004
Hours: Monday-Friday 8am-4:30pm                                  Phone: 440-964-7581
                                                                                               Fax: 440-964-9475
Business Office Phone: 216-447-3408
Business Office Fax: 216-524-2385
     
     
Insurance Office Phone: 216-447-4480    
Insurance Office Fax: 216-525-2002    


     
Pension Office Phone: 216-447-3412
Pension Office Fax: 216-524-2385
     
     
Training Office Phone: 216-524-8334    
Training Office Fax: 216-525-2003

Business Office: 6305 Halle Drive Cleveland, OH 44125  (216) 447-3408  ~  Ashtabula Office: 1115 Thayer Ashtabula, OH 44004  (440) 964-7581

PIPEFITTERS LOCAL 120